Tus Xov Tooj Cua:  712-432-2800, pin: 011#   

                Unmute: *1 - to talk

                Mute:      *1 - to exit talk mode

 

                Email:  [email protected] 

 

 

 

 

             
         

 Welcome Statement

 

 

Nyob zoo! zoo siab tos txais koj tuaj koom Xov Tooj Cua Nkaujntsuab Nraugnab Lub Chaw Tshua.  Vam thiab siab tias koj yuav mus nyeem cov Policy, saib DJ's cov schedule,mloog pajsuabsee, saib duab kom pom  cov Tswjsuab, Callers thiab cov phoojywg txhua leej txhua tus nyob rau hauv no tag nrho...      

 

Xov Tooj Cua Nkaujntsuab Nraugnab Lub Chaw Tshua yog qhov chaw rau koj rau kuv rau peb cov  Hmoob txhua leej txhua tus tuaj mus nqua pajsuabsee, tham ntxiab lus, hais dabneeg, kwv txhiaj, mloog sab sij huam, nrhiav phoojywg sib cog tham kho peb Hmoob lub neej lawm yav pem suab kom sawv daws muaj txoj kev thaj yeeb sib hlub sib pab lom zem xauv npo.  Thov caw koj tuaj koom, tuaj pab, thiab txhawb nqa, qhia rau koj tej phoojywg tus txheeb tus ze kom sawv daws tuaj. 

 

Xov Tooj Cua thov ua nej txhua leej txhua tus tsaug ntau ntau vim yog muaj koj nej sawv daws tuaj pab txhawb nqa thiab mloog!  Xov tooj cua yuav loj hlob los yog vim muaj koj nej txhua leej txhua tus. Thov ua koj ib los tsaug! Tsis tag li ntawd, Xov Tooj Cua xav tau koj li duab coj los tso rau hauv homepage hauv no ua chaw nco cim ntsej cim muag tseg thiab tso rau Hmoob sawv daws tuaj saib.  Yog li no, thov caw koj sau ntawv tuaj rau Xov Tooj Cua thiab xa koj daim duab tuaj rau peb lub email.

 

Thaum kawg no, thov kom koj tsuas ntsib kev noj qab nyob zoo muaj sijhawm no rov qab tuaj koom thiab saib Xov Tooj Cua Nkaujntsuab Nraugnab dua!  Ua ntej koj yuav mus, thov caw koj mus saib peb cov   Policy.....

 

 

~Bs...       

 

 

 

 

 

              

  

     Policy in English

                 

 

 

     Mus saib  DJ/Callers/Friends Photo Gallery 

 

 

 

     Mus mloog pajsuabsee

 

 

 

     Mus saib DJ Schedule/Daim Komtswj

 

 

  

     Sign Guestbook

 

      

 

 

 

            Nco ntsoov mus saib Xov Tooj Cua Nkaujntsuab Nraugnab Lub Chaw Tshua cov DJ qhov chaw secret !                 

 

 

                                                          May Xiong Facebook                     Yoojyim Facebook                    Ntsa iab Facebook   

 

                                                                                    

                                                          Qabmib Xiong                               Laujkaubtaisdiav xiong       

 

                                                           Facebook - Nkaujntsuabnraugnab

                                                       

 

 

                                                         

             Email your comments or suggestions to the above Email Address

 

 

 

                                                               

                                                                               (c)February 22nd, 2014

                                                    Xov Tooj Cua Nkaujntsuab Nraugnab Lub Chaw Tshua

 

 

My title page contents