DJ - Schedule 2014  /   Tswjsuab - Daim Cobtswj 2014

             DJ & Owner- May Xiong  , MN

             

                      Host Monday - Sunday 24/7   ( Nqua pajsuabsee )

            Txwjlaug - Yoojyim Lee , MN

 

                              Monday - Sunday 8pm - 10pm  ( Nqua pajsuabsee )

 

   Txwjlaug - Pabthibda Vaj,   MN

                     

             Thawj DJ -  Paj Npleg Xiong,  Minnesota

 

                             Monday - Friday 10PM - 12AM   ( Pajsuabsee )

                 Thawj DJ - MenyuamAbdai Yang, Wisconsin

 

                                  Monday - Thursday 1AM - 3AM  ( pajsuabsee )

                    DJ - Qabmib Xiong , Missouri

   

DJ - Ntsa iab Lee & Laujkaubtaisdiav Xiong ,  California

 

        Host Monday - Friday  12PM -2pm   ( pajsuabsee )

                Monday - Friday   6pm - 8pm    ( pajsuabsee )

         

DJ - Ntsa iab Lee , California

 

            Host  Monday - Friday  12PM -2pm   ( pajsuabsee ) 

                      Monday - Friday   6pm - 8pm    ( pajsuabsee )

              DJ - Xub Vang ,  California

 

                               Monday - Friday 10pm - 12AM ( pajsuabsee )

   DJ - Pajdib Vaj

 

                    Monday - Sunday 8pm - 10PM  ( tham ntxiab lus / hais dabneeg/ neejneeg / sabsijhuam )

 

                   

          DJ - NkaujTxuj Yaj , California

 

                         Saturday - Sunday 10PM - 6PM  ( txhiaj txhais, dabneeg, pajsuabsee, tham lus

 

      DJ -  Txawjzoo Yaj

 

                     Monday - Sunday 2pm - 4pm   ( host nqua pajsuabsee, tham ntxiab lus )

My title page contents